Van Burk Consultancy

Joop van Burk onderscheidt zich als een betrokken en doortastend bestuurder en door inspirerend en dienend leiderschap. De expertise ligt op het terrein van human resource- en verandermanagement. Door te luisteren, vragen te stellen en te confronteren worden mensen bewust van zichzelf, hun rol binnen de werkorganisatie en de weg die ze willen gaan bewandelen om plezier in het werk te hebben, te houden of te krijgen. Het in kaart brengen van drijfveren d.m.v. Management Drives is daarbij een goed hulpmiddel. Met veel ervaring op het werk- en arbeidsterrein van cultuurhistorie als basis, legt Joop van Burk verbindingen met zowel de fysieke leefomgeving (ruimtelijke ontwikkeling) als de sociale leefomgeving (re-integratie en participatie).
De laatste jaren legt hij zich meer toe op het uitoefenen van bestuursfuncties.

Analyse

 • De maatschappij is op verschillende fronten sterk in beweging. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt. Veranderingen gaan snel en zijn ingrijpend. Er is grote behoefte aan inspirerend en dienend leiderschap. Dit wordt vaak met de mond beleden maar in de praktijk niet waargemaakt.
 • Oudere werknemers worden nu nog te snel en te vaak afgeschreven terwijl langer doorwerken het paradoxale credo voor de toekomst is.
 • Jonge werknemers zijn minder op zoek naar zekerheden maar lopen wel het risico zichzelf voorbij te lopen.
 • We stellen hoge eisen aan ons privé- en ons werkzame leven met gevaar voor stress en burn-out.
 • Door automatisering en informatisering raken privé en werk steeds meer verweven.

Perspectief

 • Mensen zoeken meer betekenis in hun werk, naast de kans om zich te ontplooien en gewoon plezier in het werk te hebben. Juist in hectische tijden is het van belang tot de kern, jòuw kern, door te dringen. Wat is belangrijk en waarom? Leg het accent op kwaliteiten en niet op zwakten.
 • De oudere werknemer is vaak zeer gemotiveerd, heeft kennis van zaken opgebouwd en beschikt over een ouderwetse arbeidsmoraal (weinig ziek).
 • Ontdek jezelf. Weet wat je kunt en wilt, concentreer je daarop en houdt koers.
 • Bewustwording en het maken van keuzes geeft rust en stabiliteit.
 • De huidige communicatie mogelijkheden bieden grote kansen om flexibel met werk om te gaan.

Resultaat

 • Bestuurders en managers zijn in staat vertrouwen te creëren, de kwaliteiten en sterke kanten van medewerkers te benadrukken en kunnen zowel richting geven als delegeren. Ze durven ‘los te laten’. Medewerkers durven op eigen kompas te varen.
 • In de oudere werknemer wordt bewust geïnvesteerd. Maatwerk oplossingen zijn gewoon.
 • Jonge werknemers zijn in control. Ze weten wat ze willen en kunnen.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid zijn niet grenzeloos. Coaching en mentor-schap zijn instrumenten om preventief en tijdig te confronteren, bij te sturen en balans te houden of te herstellen.
 • Meer flexibiliteit in werken betekent anders aansturen. Minder accent op beheersing en controle. Meer accent op sturen op resultaat en vrijheid van handelen geven om die resultaten te behalen.

Door werk- en levenservaring heeft Joop van Burk de kwaliteiten in huis om het proces van analyseren, nieuw perspectief benoemen en resultaat behalen, optimaal te begeleiden. Door problemen en coachvragen te benoemen ontstaat bewustwording en hernieuwd of vernieuwd plezier in het werk en leren managers de juiste accenten te leggen.
In essentie gaat het om binden en verbinden met het accent op authenticiteit, investeren in vertrouwen en met de nadruk op kwaliteiten van mensen.