Bestuur, management & advies

De essentie van besturen en management is dat medewerkers in staat worden gesteld om hun werk goed en met plezier te doen. Dit is niet zo simpel als het lijkt. Voorbeelden genoeg; de belangen van een werkorganisatie zijn niet altijd even duidelijk, karakters van mensen die moeten samenwerken sluiten niet goed op elkaar aan of je zit jezelf in de weg om optimaal te kunnen functioneren.

Joop van Burk is in staat (groepen van) medewerkers aan te sturen, te coachen en te confronteren.
Dat gebeurt zodanig dat de belangen van de werkorganisatie en de medewerker parallel lopen.
Na een gedegen analyse wordt een (nieuw) perspectief geschetst en resultaat behaald.

De kern van Joop van Burk’s bestuurs- en managementfilosofie is vierledig:

  • richting geven
  • ruimte geven
  • resultaat verlangen
  • rekenschap laten afleggen

De ervaring wijst uit dat medewerkers zich optimaal ontwikkelen als ze vanuit kracht en dus vanuit hun kwaliteiten denken en doen.
Waardering en vertrouwen zijn daarbij sleutelbegrippen. Het gaat vaak mis omdat er te veel accent gelegd wordt op wat niet goed gaat en wat medewerkers niet kunnen. Dat stimuleert en motiveert niet. Wil een team optimaal functioneren, dan zullen medewerkers zichzelf en de anderen in het team moeten leren kennen en zullen eigen overtuigingen ter discussie gesteld moeten worden. Joop van Burk is in staat dat boven tafel te krijgen. Daarmee wordt verdieping tot stand gebracht en zal een (verander)management traject beklijven en tot duurzaam resultaat leiden.