Joop van Burk

 • ruim 30 jaar ervaring bij overheid (rijksdienst, provincies en gemeente)
 • ruim 30 jaar leidinggevende ervaring
 • studie Nederlands Recht
 • master of public management: module organisatie management
 • Quantum Practioner Levaltraining (NLP, enneagram)
 • leergang coaching voor professionals (School voor Coaching)
 • collegereeks Verandermanagement- Nyenrode Business Universiteit
 • Gecertificeerd trainer Management Drives: Individuele Profielen en Groepen en Teams

Kenmerkend voor Joop van Burk zijn de volgende competenties: 

 • aandacht en inlevingsvermogen
 • vertrouwen en evenwichtigheid
 • confrontatie en resultaatgerichtheid
 • humor en relativering

Bestuur

2014 – 2022

Voorzitter districtsbestuur Kennemerland van het Rode Kruis.
Nederland is verdeeld in 25 districten van het Rode Kruis. Het district Kennemerland bestaat uit de afdelingen Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond, Zandvoort en Uitgeest en behoort met Schiphol en het Noordzeekanaalgebied tot een risicovol gebied. Het Nederlandse Rode Kruis is de noodhulporganisatie in Nederland.

2018 – 2021

Voorzitter Winkelstichting Plein 1945 IJmuiden.
De winkelstichting is eigenaar van 51 woonappartementen, 18 winkels en de bibliotheek in IJmuiden en daarmee verantwoordelijk voor verhuur, beheer en onderhoud. De stichting praat en denkt mee met de andere maatschappelijke instellingen en de gemeente over de kwaliteit van de openbare ruimte en coördinatie van het winkelgebied.

Interim management

2014 – januari 2020

Directeur/coördinator Gelders Restauratie Centrum
De doelstellingen van het GRC zijn:
– stimuleren en zorgdragen voor voldoende vakmanschap/vakprofessionaliteit in de restauratie door o.a. opleidingen en cursussen
– het ontwikkelen van kennis en het leveren van bijdragen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en energietransitie in de restauratie
– creëren en beheren van kennis en opleidingsfaciliteiten en een deskundig netwerk
– Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het beleid en de bedrijfsvoering van het GRC.

 2009 – 2013

Directeur Stichting Herstelling
De stichting leverde in samenwerking met de Dienst Werk en Inkomen van Amsterdam een bijdrage aan het herstel en instandhouding van de forten van de Stelling van Amsterdam alsmede andere cultuurhistorische (industriële) erfgoederen. De stichting doet dit door mensen die te ver van de arbeidsmarkt af staan zinvol werk aan te bieden op dit cultureel erfgoed.

2010

Hoofd Gebiedsteam West, cluster planvorming, gemeente Haarlemmermeer
Dagelijkse leiding aan het gebiedsteam.

2009

Teamhoofd Planvorming, gemeente Haarlemmermeer.
Dagelijkse leiding aan het team Milieu en een team Bestemmingsplannen.

2007 – 2008

Hoofd van de afdeling Monumenten, gemeente Amsterdam

2007

Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland
Aansturing en coaching van de groep Markt- en Productontwikkeling.

2006

Hoofd Cultuur, Recreatie en Zorg, dienst Stad, gemeente Zaanstad

Managementfuncties in vast dienstverband

2004 – 2006

Hoofd Cultuur en Educatie ad interim provincie Noord-Holland

1999 – 2006

Hoofd Monumenten en Archeologie Provincie Noord Holland

1997 – 1999

Hoofd Wegenbouw Provincie Utrecht

1997

Hoofd Verkeersgeleiding ad interim, provincie Utrecht

1995 – 1997

Hoofd bedrijfsvoering Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, provincie Utrecht

1991 – 1995

Hoofd Juridische en Onroerend goedzaken, Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, Provincie Utrecht

Adviesopdrachten

Adviseur en coach Iterfidelis (nu Oxand Nederland).

Adviseur Stichting Archeologische Monumentenwacht Nederland.

Organisatieonderzoek en advies huisartsenpraktijk.

Diverse advies, project- en procesmanagement opdrachten, provincie Gelderland.

Onderzoeksopdracht voor 5 gemeenten in de Gelderse Vallei naar samenwerking op het gebied van cultuurhistorie.

Onderzoek- en adviesopdracht Stichting Herstelling, Dienst Werk en Inkomen, gemeente Amsterdam.

Diverse coachingstrajecten

Provincie Noord-Holland
Dienst Werk en Inkomen gemeente Amsterdam
Bestuursdienst gemeente Amsterdam
Brandweer Amsterdam-Amstelland
FNV Bondgenoten
Stichting Archeologische Monumentenwacht Nederland
Iter Fidelis, risicogestuurd asset management (nu Oxand Nederland)
Gemeente Haarlemmermeer
Huisartsenpraktijk

Nevenfuncties

2005 – 2019

Voorzitter Regionale Geschillencommissie Woningcorporaties Zuid Kennemerland en IJmond