Coaching

Voor coaching is geen standaard werkwijzer.
Oefeningen, spiegelingen, rollenspellen, creatieve activiteiten, fysieke activiteiten etc. kunnen worden ingezet om in te spelen op de specifieke coachvraag.
Dit kan confronterend en prikkelend zijn. Als het maar leidt toe nieuwe inzichten en nieuwe stappen. Dit kan leiden tot een nieuw geformuleerd toekomstperspectief, het opruimen van belemmerende overtuigingen en opvattingen, weten wat je werkelijk wilt en daar invulling aan geven etc. Kortom: weten wie je bent, wat je kunt en wat je wilt!

Soms is het prettig een buitenstaander als klankbord te hebben om voor jezelf of als team een aantal zaken goed op een rijtje te krijgen.
In essentie is coachen luisteren en vragen stellen waardoor bewustwording en een nieuw elan ontstaat om in actie te komen. Vaak heeft het te maken met het vast zitten in oude gewoontes, vaste overtuigingen of vaste patronen waardoor er geen of weinig ontwikkeling en actie meer is.

Joop van Burk heeft via opleiding en werkervaring de kwaliteiten om de medewerker of het team er achter te laten komen waar de schoen wringt, welke innerlijke krachten wel en geen diensten bewijzen. Dat inzicht is nodig om nieuw perspectief te ontdekken en gericht te werken aan nieuwe initiatieven.

Het gaat dus om

  • Inzicht krijgen in eigen handelen
  • Aan de orde stellen van belemmeringen en/of blokkades
  • Nieuw perspectief formuleren
  • Naar resultaat toe werken